Inštrukcije fizike

Inštrukcije fizike so na voljo za osnovne šole, srednje šole in vse fakultete. Možne so tudi inštrukcije za nekatere druge predmete, povezane s fiziko, na primer biofizika, statika, strojniška in gradbena mehanika, dinamika, termodinamika, prenos toplote, valovanje in optika,…

iStock_000015968010_LargeInštrukcije fizike za osnovne šole

Fizika je predmet, ki je precej zahteven, ker je treba dobro poznati osnovne pojme, znati razumeti dano besedilo, znati računati z enotami ter znati matematiko. Za nekatere otroke je ta predmet zato zelo težak.

Na inštrukcijah učencu najprej čimbolj preprosto razložimo najpomembnejše reči, ki jih mora poznati. Za nekatera poglavja imamo gradivo z razlago pripravljeno vnaprej, pogosto pa jih v pregledni obliki zapišemo tako, da jih učenec lahko odnese domov. Nato začnemo reševati naloge.

Če ima učenec s sabo učni list ali primer testa, potem poskušamo doseči, da bo na koncu znal podobne naloge. Pri nekaterih je bolje reševati samo test oziroma učni list, pri drugih pa je bolje narediti še nekaj dodatnih nalog, da imajo tako bolj celostno znanje. Pogosto na inštrukcijah delamo podobne naloge iz naših virov, ali pa si jih izmislimo sproti in učni list iz šole ostane za domače delo.

Za domače nalogo tako poleg gradiva iz šole damo tudi naloge iz različnih delovnih zvezkov, ki so na voljo. Torej poleg nalog iz njihovega lastnega delovnega zvezka skopiramo še naloge iz katerega drugega, da jih je potem res dovolj in tako znanje bolj trdno.
.

Inštrukcije fizike za srednje šole

Nudimo inštrukcije za posamezne teste, za popravne izpite ter za maturo. Inštruiramo dijake na poklicnih šolah, na tehničnih srednjih šolah in na gimnazijah, in to na rednih ter na izrednih šolah.

Zaradi zahtevnosti predmeta so najpogostjše težave pri računanju z enotami, pri obračanju formul in pri tem, kako sploh začeti reševati fizikalne probleme.

Da je razlaga čimbolj jasna in enostavna, imamo vnaprej pripravljeno gradivo z definicijami, formulami in rešenimi primeri, ki ga skopiramo in dijaku izročimo v trajno last. Naloge in fizikalne probleme ponavadi dajemo iz naše zbirke, za doma pa naloge iz vsaj ene zbirke nalog (na voljo imamo pet različnih) ali pa kaj iz naše zbirke učnih listov.

Zahtevnost se od šole do šole precej razlikuje, prav tudi razvrstitev poglavij in način sestavljanja testov. Zadnje čase so pogoste podobne naloge kot so na splošni maturi (to še posebej velja za naloge izbirnega tipa – ABCD vprašanja), zato se tovrstnim problemom še posebej pozorno posvetimo, velikokrat pa kaj iz starih matur damo tudi za domačo nalogo.

Seveda je podobno kot pri ostalih predmetih možno vzeti inštrukcije pred testom ali pa periodično. Za razliko od matematike ali jezikov se večina bolj drži inštrukcij pred preverjanji. To je tudi razumljivo, saj je na maturi izbirni predmet, pa tudi manj ur je predpisanih kot pri matematiki ali jezikih.

Če morda potrebujete inštrukcije za popravni izpit, je sam način dela podoben kot za inštrukcije za posamezne teste, le več snovi je treba predelati. V tem primeru smo na voljo ves čas, tudi med poletnimi meseci.

Priprave na maturo

Za priprave na maturo uporabljamo enako učno gradivo kot za pripravo na teste ali popravne izpite. Razlika je samo v tem, da je snov bolj strnjena in da je treba reševati tudi naloge, ko se med seboj prepletajo različne snovi. Zato je poleg ostalega gradiva nujno reševati tudi naloge iz starih matur.

Nekateri dijaki imajo tudi težave z seminarsko nalogo, ki jo morajo oddati tokom šolskega leta in predstavlja 20 procentov ocene. Največkrat so težave z vrednotenjem napak pri merilnem rezultatu. Pomagamo lahko tudi v tem primeru.

.

Inštrukcije fizike za fakultete

Ponavadi pri učenju fizike na fakultetah največjo težavo predstavlja slabo predznanje iz srednje šole. Včasih se celo zgodi, da študent sploh ni imel fizike v srednji šoli.

Poleg tega je že tako zahteven predmet še težji, ker je zahtevnost problemov na fakultetah ponavadi ustrezno težja kot v srednjih šolah.

Za večino fakultet poznamo tako nivo zahtevnosti kot tudi izpitni režim. Poznane so nam tudi nekatere podrobnosti, npr. kakšne naloge so rade v izpitih. Seveda pa imamo tudi dovolj znanja, da lahko učimo tudi tam, kjer so zahteve najbolj visoke.

Da je razlaga čimbolj jasna in enostavna, imamo vnaprej pripravljeno gradivo z definicijami, formulami in rešenimi primeri, ki ga skopiramo in študentu izročimo v trajno last.

Na inštrukcijah poleg lastnih vaj uporabljamo zbirke, ki so na voljo (Žitnik, Kladnik in tanka zelena knjižica za študente tehniških fakultet), za študente fizike pa je na voljo zbirka izpitnih in kolokvijskih nalog.

Ker so izpiti in kolokviji od fakultete do fakultete močno razlikujejo, se na inštrukcijah poskušamo držati zahtevnosti in značilnosti točno takšnih testov, ki so za študenta aktualni. To pomeni, da v zbirkah vaj iščemo podobne tipe in zahtevnost nalog, kot so v izpitih, po potrebi pa zelo pogosto tudi sami sestavimo kakšno ustrezno nalogo.

Za boljšo orientacijo navajamo tudi naslove poglavij, ki pridejo v poštev:

Mehanika

 • kinematika
 • statika
 • dinamika
 • gibalna in vrtilna količina
 • delo in energija
 • hidrostatika
 • hidrodinamika

Termodinamika

 • splošna plinska enačba
 • temperaturno raztezanje
 • prevajanje toplote in sevanje
 • kalorimetrija in fazne spremembe
 • toplotni stroji
 • entropija in drugi zakon termodinamike

Nihanje in valovanje

 • nihanje
 • mehansko valovanje
 • akustika in zvok
 • valovna optika
 • geometrijska optika
 • fotometrija

Elektrika

 • elektrostatika in kondenzator
 • električni tok in enosmerna vezja
 • magnetno polje in indukcija
 • izmenična napetost

Moderna fizika

 • fotoefekt
 • jedrske reakcije in radioaktivnost
 • relativnost

Praviloma učna snov vedno zajema snovi iz tega spiska. Razlike so v podrobnostih, zahtevnosti nalog, če je treba pri reševanju uporabljati integralni in diferencialni račun oz. reševati diferencialne enačbe. Na številnih tehničnih in naravoslovnih fakultetah obstajajo tudi predmeti, ki se sicer imenujejo drugače, učna snov pa je sestavljena iz nekaterih poglavij fizike. Pri nas znamo uspešno pomagati skoraj pri vseh podobnih primerih.

Poleg fizike in predmetov povezanih z njo učimo tudi matematiko, kemijo, elektrotehnične predmete, statistiko, poslovno matematiko, jezike in še kaj.

Vtisi udeležencev

Na inštrukcije sem začela hodit prejšnje leto. Pri Davidu sem imela fiziko, pri Ani pa matematiko. Oba sta me odlično naučila. Ure učenja potekajo zelo sproščeno. Za vsako snov imajo pripravljene liste, na katerih so formule, primeri, definicije… DS nudi tudi učenje kemije, angleščine, nemščine…, ki jih zaenkrat še nisem rabila. ???? 
Lina L., inštrukcije iz matematike in fizike
Kontakt

Na voljo smo vam vsak dan v tednu. Pokličite nas ali nam pišite, prepičani smo, da vam bomo lahko pomagali.
 • Scopolijeva 8, Ljubljana
 • 031-768-957
 • info@kvalitetne-instrukcije.si